Hypotéky, Daně

Hypotéky 

 V případě Vašeho zájmu o hypoteční úvěr, stavební spoření nebo pojištění Vás bude kontaktovat finanční poradce Ing. Jana Hrabálková 736 603 111, Partners, www.patners.cz, pan Petr Havlena 

logo Partners

máte jistotu, že:

- na jednom místě naleznete nabídky hypoték a nemovitostního financování
- bezplatně zpracuje analýzu Vašich možností a nabídky financování
- vybere nejvýhodnější typ financování
- kompletně celý úvěr za Vás vyřídí
- poskytuje zvýhodněné podmínky úvěrů a nejnižší možné úrokové sazby

 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí 

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2017 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2016 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2016 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

Ti prodávající, kteří v r. 2016 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámitpříslušnému finančnímu úřadu.

několik užitečných informací:

- daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2017.

- za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

- poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

- formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu (tiskopis lze vybrat v liště vlevo)

https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

- penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DPještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5.,druhá do 30.11.

daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkodaně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.)nabíhapoplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.

- daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2017.

- finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2017 na příslušný finanční úřad.